ZEMNÁ RAKETA GRUNDOMAT - P

Oblasti použitia:

  • na podzemnú pokládku zásobovacích (rozvodných) a odpadových potrubí (PVC rúry do DA 63 a PE  rúry 1" až 2")
  • na podzemné vedenia križujúce cesty, záhrady, spevnené plochy, železničné násypy, atď.
  • na inštaláciu domových prípojok na plyn, vodu, TV, prúd
  • na vysúvanie oceľových chráničiek (s nástrčnými kužeľmi)

Nová konštrukcia
Nová konštrukcia sekáče a plášťa stroje umožňuje prácu stroja vo dvoch taktoch:
1. úder piestu na sekáč
2. úder piestu na plášť stroja

Gawaplast Slovakia, s.r.o. predstavuje Grundomat - P - verziu, ktorý bol vyvinutý na základe požiadavky ešte zvýšiť výkon a zjednodušiť ovládanie stoja. P-verzie s Tracto-servo riadením GRUNDOMAT - typ 130, 145, 160, 180 sú vybavené úplne novým patentovým ovládaním s názvom Tracto-servo riadenie. Prepínanie chodu vpred-vzad a opačný sa ovláda jednoducho, pomocou páky umiestnenej priamo na olejovači mimo stavebnú jamu. Olejovač je ďalej vybavený plynulou reguláciou spotreby vzduchu a mazacieho oleja s olejoznakom. Tlaková hadice je vybavená šróbovými spojkami. Olejovač s kompresorom je pripojený špeciálnou ľahkou hadicou. Prepínanie chodu sa prevádza pri plnom výkonu stroje, bez tlmenia prívodu vzduchu. Náhodné prepnutie chodu ako u starších typov nieje možné.

Prednosti GRUNDOMATU - P
- vyššia raziaca rýchlosť vďaka novému dvojtaktnému systému raziacej hlavy
- väčšia razancia
- nižšia váha pri súčasnom vyššej váhe piestu
- jednoduché ovládanie chodu vpred-vzad-Tracto-servo riadenie
- bezproblémový štart stroja - plynulý rozbeh
- úspora spotreby vzduchu
- olejovač s ovládaním - jednoduchá obsluha
- spojenie hadíc šróbovými spojkami s oblým závitom
- výmena koncovej hadice bez demontáže stroja
- spojenie hlavy a sekáče pomocou upínacích kolíkov
- sekáčová hlava zo speciálnej tvrdenej ocele
- vysoká odolnosť všetkých častí proti korózii
- uložení piestu v teflonových púzdrach - žiadny styk kovových častí
- vnútorná stena plášťa natvrdo pochrómována
- ľahká údržba
- možnosť vťahovania chráničiek do priemeru 160 mm

GRUNDOMAT- P- VERZIA - s posuvným riadením
- typ 45, 55, 65, 75, 85, 95 a 110 bude teraz vyrábaný s novou konštrukciou sekáča
- dvojtaktný prac. režim (systém) a s osvsdčeným posuvným riadením
- prepínanie chodu vpred-vzad pootočením tlakovej hadice o 1/4 otáčky
- prepínanie chodu pri plnom výkone stroja
- tlaková hadica vystužená oceľovým opletením (kordom)
- spojenie hadíc rýchlospojkami
- jednoduchá konštrukcia riadenia
- koncová hadica vystužená oceľovým opletením (kordom)

Statický berstlining - zariadenie GRUNDOBURST

Táto technológia umožňuje vykonať obnovu starých potrubných rozvodov bezvýkopovým spôsobom bez akýchkoľvek otrasov pôdy. Je teda šetrná aj k prípadných susediacim inžinierskym sieťam.  Statický berstlining sa realizuje pomocou hydraulicky poháňanej lafety, ktorá je stacionárne inštalovaná v jame a ktorá zasúva patentované rýchloupínacie berstliningové / rozrušovacie sútyčie (QuickLock) do starého potrubia.  Pomocou rozrušovacieho nástroja, napr. kotúčových nožov alebo rozrušovacej hlavy, sa staré potrubie pri spätnom ťahu rozrušuje a súčasne sa vťahuje nové potrubie z HD-PE, ktorého menovitá svetlosť musí byť minimálne o jeden stupeň väčšia než u pôvodného potrubia.
Na inštaláciu lafety GRUNDOBURST je potrebná jama, ktorej šírka musí zodpovedať šírke stroja, hĺbka musí siahať asi 25 cm pod os starého potrubia. Pri vťahovaní rúry sa lafeta opiera o staré potrubie príp. o stenu jamy.  Prispôsobenie na dĺžku jamy sa realizuje pomocou predných teleskopických vzpier.
Ďalšie informácie na základe dopytu ...